IMAP je uspešno zaključio 66 transakcija u industriji energije i komunalnih usluga u poslednje 4 godine

Energija i komunalne usluge


Industrija energije je kompleksna i kapitalno intenzivna, s visokim nivoom regulacija, subvencionisanja i različitih nivoa dostupnosti prirodnih resursa. Potreba za efikasnijim, decentralizovanim i obnovljivim metodama proizvodnje energije je pod uticajem rasta svesti o stanju prirodne sredine i limitiranosti fosilnih resursa.

Sektori koje pokrivamo unutar industrije energije i komunalnih usluga:

 • Ugalj
 • Lož ulje i gas
 • Maloprodaja i distribucija goriva
 • Distribucija prirodnog gasa
 • Ostali proizvodi od petroleja koji se koriste za dobijanje energije
 • Etanol, Bio dizel i ostala obnovljiva goriva
 • Hidrogen
 • Goriva od biomase i biogasa
 • Proizvodnja električne energije korišćenjem prirodnog gasa i pogona na ugalj
 • Hidroelektrana (konvencionalna)
 • Alternativni i obnovljivi izvori: vetar, solarna proizvodnja, geotermalna proizvodnja i proizvodnja koja se temelji na izmenama plime i oseke
 • Elektrodistribucija
 • Usluge vezane za električnu energiju
 • Snabdevanje i usluge vezane za vodu
 • Upravljanje otpadom