Od 2015. godine do danas, IMAP je uspešno zatvorio 65 transakcija u industriji finansijske usluge

Finansijske usluge


U razdoblju nakon finansijske krize, većina banaka je nastavila da se razvija i smanjila je dug sa svojih bilansa kako bi odgovorile na izazove koji su nastali povećanjem regulacije i poslovnoj okolini niskih kamatnih stopa. Dužnici još uvek izlaze iz delova poslovanja u kojima ne ostvaruju dobre rezultate i0 suočavaju se sa pritiskom konkurencije rastućih FinTech i InsurTech igrača koji su ušli na tržište.

Sektori koje pokrivamo unutar industrije finansijskih usluga:

  • Kreditiranje i leasing
  • Investiciono bankarstvo i brokerstvo
  • Investicioni fondovi i upravljači investicionih fondova
  • Upravljači finansijskih tržišta i usluga
  • Upravljanje imovinom
  • Osiguranje

Nedavne transakcije