Od 2015. godine do danas, IMAP je uspešno zaključio 121 transakcija u industriji hrane i pića

Hrana i piće


Industriju hrane i pića karakterišu veliki svetski igrači koji nude brojne brendove i proizvode te mala i srednja uspešna preduzeća koja deluju kao eksperti i nude proizvode određenoj tržišnoj niši. Industrija hrane i pića uglavnom ostavlja prostora za inovatore i nove konkurente koji nastoje da zadovolje promenjive ukuse modernih potrošača i njihovu otvorenost da isprobaju nove oblike ponude proizvoda i usluga. Utvrđivanje i održavanje pozicije na tržištu zahteva kontinuirano preusmeravanje veličine organizacije i dizajna procesa, te asortimana proizvoda na tržištu, koji zauzvrat postaju M&A prilike i potrebe.

Sektori koje pokrivamo unutar industrije hrane i pića:

  • Prerada hrane, označena i pakovana hrana, uključujući: sve vrste brendiranih proizvoda i privatnih robnih marki, proizvoda na sobnoj temperaturi, hlađenih i zamrznutih proizvoda
  • Pivare, destilerije i vinarije
  • Bezalkoholna pića
  • Stočarstvo i ribarstvo
  • Poljoprivreda i farmerstvo
  • Prirodna, organska i zdrava hrana i sastojci
  • Dečija hrana