Od 2015. godine do danas, IMAP je uspešno zaključio 59 transakcija u industriji materijala, hemikalija i rudarstva

Materijali, hemikalije i rudarstvo


U svetu ograničenih resursa, uz potrebe nastale usled ekonomskog rasta, zadovoljavanje apetita za materijalima i hemikalijama kontinuirano predstavlja izazov za igrače na tržištu. Oplemenjeni i održivi materijali, unapređene metode proizvodnje i razvoj trgovinskih odnosa generišu nove prilike za komercijalni rast širom sveta.

Sektori koje pokrivamo unutar industrije materijala, hemikalija i rudarstva:

  • Drvna građa
  • Rezervoari i ambalaža
  • Bazne hemikalije
  • Posebne hemikalije
  • Poljoprivredne hemikalije
  • Guma
  • Čelik, aluminijum i obojeni metali
  • Pomoćne usluge i oprema za rudarstvo
  • Rudarstvo