Goran Popović

+385 1 492 1429

Goran se na poziciji partnera IMAP-u pridružio u 2017. godini. Njegova primarna odgovornost je strateški razvoj preduzeća u državama centralne i istočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Srbija).

Goran ima preko 10 godina radnog iskustva u pružanju finansijskih usluga, savetovanju i bankarstvu u međunarodnim preduzećima. Pre pridruživanja IMAP-ovom timu, Goran je proveo 5 godina radeći u KPMG Croatia kao viši konsultant u finansijskom savetovanju i 6 godina radeći u Evropskoj Banci za Obnovu i Razvoj (EBRD) kao glavni bankar odnosno menadžer za odnose s privatnim sektorom u Hrvatskoj.

Titulu mastera ekonomije Goran je stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu na smeru finansije. Na istom je fakultetu Goran stekao i titulu bečelora (baccalaureus/baccalaurea) poslovne ekonomije.