Iva Pranjković

+385 1 492 1429

Iva se pridružila IMAP timu 2018. godine i trenutno je na poziciji više saradnice u zagrebačkoj kancelariji. Iva je odgovorna za istraživanje tržišta, rad u bazama podataka, asistenciju prilikom pripreme procesa dubinskog snimanja (eng. due diligence), asistenciju prilikom pripreme transakcijskih dokumenata i asistenciju u razvoju marketinških aktivnosti.

Pre nego što se pridružila IMAP-ovom timu, Iva je radila kao stažista u Evropskom parlamentu u Luksemburgu gde je stekla iskustvo u administraciji, radu s klijentima i međunarodnim odnosima. Prethodno je odradila stručnu prevodilačku praksu u preduzeću Stentor i radila je u preduzeću UJE d.o.o.

Titulu magistra engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti Iva je stekla na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na smerovima lingvistika i prevođenje. Na istom je fakultetu stekla i diplomu bačelora (baccalaurea).