Kemal Sikirić

+387 33 204 248

Kemal se pridružio IMAP-ovom timu na poziciji partnera 2008. godine. Njegova primarna odgovornost je strateški razvoj preduzeća u državama centralne i istočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Srbija).

Kemal je preduzetnik s više od 15 godina internacionalnog iskustva u venture capital, private equity i M&A poslovima, te iskustvom upravljanja projektima i finansiranjem.

Pre nego što se pridružio IMAP-u, Kemal je proveo 10 godina radeći u preduzeću Horizonte Venture Management GmbH iz Austrije koje se bavi upravljanjem venture capital i private equity fondovima.

Kemal je stekao svoju EMBA diplomu u IMD Business School u Lausanni u Švajcarskoj. Osim toga, Kemal je uspešno završio postdiplomske studije u Said Business School na Univerzitetu u Oxford-u gde je stekao diplomu iz organizacijskog vođstva i diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kemal je svoje srednjoškolsko obrazovanje završio u gimnaziji Albert Martmoeller Gymnasium u Njemačkoj.