Savetovanje u procesu prodaje preduzeća

Tehnologija

Nexus Private Equity Partneri

Private Equity fond Croatia

Preuzeo većinski udio s opcijom kupnje preostalog udela

HPD d.o.o./Trigger d.o.o.

Izrada i distribucija dokumenata Croatia

Savetovanje u procesu prodaje preduzeća HPD d.o.o./Trigger d.o.o. preduzeću Nexus Private Equity Partneri

Pregled

HPD d.o.o./Trigger d.o.o. je hrvatsko preduzeće koje nudi jedinstvenu uslugu hibridne pošte - upravljanje distribucijom bankarskih izjava, komunalnih i telefonskih računa.

Jedinstvene karakteristike preduzeća

Jedinstveni proizvod/usluga na poštanskom tržištu u Hrvatskoj.

Investitor

Brza produkcija d.o.o. (SPV regionalnog private equity fonda)

Transakcija

Regionalni privatni deonički fond stekao je 51% učešća u Trigger/HPD-u kroz vlastiti SPV, Brza produkcija d.o.o.. IMAP je zastupao privatne vlasnike koji su prodali 51% svojih akcija.

Mišljenja klijenata

Melita Peić Poljičanin
vlasnik i direktor preduzeća HITRA d.o.o.

Otkad smo zatvorili transakciju i prodaju deonica, pokušavala sam pronaći prave reči hvale za tim koji nas je doveo do akvizicije.

Kada smo odlučili da prodamo svoj udeo u preduzeću, shvatili smo da je to bio završetak radnoga veka predanosti preduzeću. No, shvatili smo da moramo da damo preduzeću priliku da proširi svoje vidike. Ova odluka je bila velika i nismo imali pojma koliko zahtevna transakcija stvarno može da bude.

Kroz proces nas je vodio tim stručnjaka iz IMAP-a, koji se vrlo brzo integrisao u naše redove i počeo da shvata sve naše prednosti i nedostatke i pomogao nam je da prepoznamo potencijalnog partnera.

Nakon nekoliko meseci napornog timskog rada zaključili smo transakciju. Moram da naglasim da je IMAP pored profesionalne stalno pokazivao i toplu ljudsku podršku. Potpuno su usmereni na uspeh poverene transakcije.

Bilo je veliko zadovoljstvo sarađivati s Jurgisom, Slavenom i Josipom.

Slavko Čavar
vlasnik i glavni direktor preduzeća HPD i Trigger d.o.o.

U poslovnom svetu je uobičajeno da se meri samo finansijska uspešnost svakog poslovnog odnosa. Tokom procesa, pa čak i nakon uspešno završenog procesa, otkrio sam da je moguće sarađivati s našim kolegama iz IMAP-a kao poslovnim partnerima, otići izvan okvira finansijskih pokazatelja i proširiti razumevanje celog poslovnog koncepta. To je pogotovo tako uz kafu ili nešto malo jače...

Stručnjaci koji su radili na transakciji