savjetovanje u finansiranju

Zdravstvena industrija

DEG; PBZ - Intesa San Paolo, HBOR

Germany, Croatia

Ponudio finansiranje

Medikol d.o.o.

Najveći privatni pružalac sveobuhvatnih, kvalitetnih dijagnostičkih i drugih ambulantnih (medicinskih) usluga u Hrvatskoj Croatia

Pružio usluge evaluacije Medikolu d.o.o.

Pregled

Medikol je najveći privatni pružalac sveobuhvatnih, kvalitetnih dijagnostičkih i drugih ambulantnih (medicinskih) usluga u Hrvatskoj. Preduzeće posluje na 4 lokacije: Zagreb, Čakovec, Split i Rijeka. Planirano proširenje preduzeća uključuje novu lokaciju u Osijeku u januaru 2011. godine, novu polikliniku u Čakovcu i novi medicinski kompleks (poliklinika) u Zagrebu u 2011. godini. Glavne delatnosti preduzeća su: PET/CT, MRI, CT i druge radiološke pretrage (mamografija, koronografija, itd).

Strategija preduzeća je da postane vodeća privatna specijalizovana poliklinika u Hrvatskoj i regiji. Poliklinika Medikol radila je na prikupljanju 26 miliona evra za izgradnju novog medicinskog centra u Zagrebu, Hrvatska (Medicinski Centar Medikol – "MCM").

Jedinstvene karakteristike preduzeća

Održavanje svoje vodeće pozicije u sektoru uz doslednu isporuku kvalitetnih dijagnostičkih usluga s pokrivenošću širom države i uvođenjem višeg nivoa usluga i povećanjem nivoa specijalizacije.

Investitor

Prva faza projekta od 26 miliona evra je finansirana kroz finansiranje dugom na lokalnim tržištima. Glavna banka PBZ - Intesa Sanpaolo je osigurala 20 miliona evra refinansiranja za kupovinu zemljišta i građevinske radove prve faze izgradnje medicinskog centra. Banka koja je takođe podržavala projekt je Hrvatska banka za obnovu i razvoj - HBOR (korišćenje sredstava iz Evropske investicione banke) koja je uložila 6 miliona evra za završetak građevinskih radova i finansiranje opreme prve faze.

Transakcija

Ceo projekat se sastoji od nekoliko dodatnih faza koje će biti dovršene u bliskoj budućnosti. Dodatno, finansijski konzorcijum je nastojao da uvede nove poboljšane nivoe korporativnog upravljanja u preduzeću kako bi se poboljšalo izveštavanje i donošenje odluka u skladu s direktivama EU.

Mišljenje klijenta

Boris Sruk
potpredsednik Medikol Grupe

Naš tim je radio s Jurgisom i Slavenom na jako složeno strukturisanom procesu kako bi realizovali naše investicione planove. Moje iskustvo je pokazalo da se neka od najboljih prijateljstava mogu materijalizovati iz uspona i padova kroz teške poslovne situacije koje smo zajedno prolazili.

Ceo tim je prihvatio projekat kao najvažniji cilj. Proces je bio intenzivan, bez prekida, i povremeno je zahtevao strateška razmišljanja. Sve je to deo usluge koju nudi IMAP. Sada sam uveren da će, nakon što se zadatak postavi pred njih, biti sproveden s velikom predanošću i obavezom prema klijentu. Medikol tim je bio prisiljen da razmišlja izvan okvira, ali nam je bilo vrlo ugodno da radimo s njima.