Savetovanje u refinansiranju

Industrijska proizvodnja

Skupina domaćih banaka

Bosnia and Herzegovina

Osigurao refinansiranje i novu kreditnu liniju

Bekto Precisa d.o.o.

Proizvođač alata Bosnia and Herzegovina

Osigurao refinansiranje i novu kreditnu liniju za Bekto Precisu d.o.o.

Pregled

Preduzeće Bekto Precisa je osnovano u junu 2005. godine i proizvodi visoko sofisticirane alate za plastiku i obojene metale, kao i kombinaciju proizvoda od metala i plastike. U području plastike, preduzeće plasira delove za auto industriju, elektroniku, sport, mehaniku i druge industrije, a sve u skladu s propisima evropskih standarda i zahtevima kupaca.

Jedinstvene karakteristike preduzeća

30-ogodišnja porodična tradicija u sektoru
Visoko talentovana radna snaga, sertificirani sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, kao i brojni TUV sertifikati
Motivisani rukovodeći tim sa vrlo fokusiranim položajem na tržištu

Investitor

Grupacija domaćih banaka

Transakcija

Ovo refinansiranje i nova kreditna linija uspostavljeni su da zadovolje rastuće potrebe ovog preduzeća za kratkoročnim radnim kapitalom i da omoguće bolje usklađivanje vlastitih investicionih planova i trenutnih uslova i rokova finansiranja. Sprovedenim restrukturiranjem, preduzeće je bilo u mogućnosti da uskladi dugoročnu imovinu s dugoročnim instrumentima financsranja i kao rezultat toga da oslobodi značajna sredstva za finansiranje tekućih potreba dinamičnog rasta preduzeća.