savetovao pri zajedničkom ulaganju

Materijali, hemikalije i rudarstvo

EVG

Usluge zbrinjavanja otpada Germany

Osnovao Joint Venture

Gorenje Surovina

Upravljanje zbrinjavanjem otpada Slovenia

Savetovao EVG pri zajedničkom ulaganju s Gorenje Surovinom

EVG – Gorenje Surovina - zajedničko ulaganje

Pregled

EVG je grupa preduzeća srednje veličine koja kao lider na nemačkom tržištunudi usluge zbrinjavanja otpada s posebnim naglaskom na zbrinjavanje foto-hemikalija na celoj teritoriji Nemačke. IMAP je skrenuo pažnju nemačkom preduzeću na Gorenje Surovinu kroz svoju veliku mrežu kancelarija koje pokrivaju tržište Nemačke i jugoistočne Evrope. Gorenje Surovina (čija je prodaja u 2012. iznosila 200 miliona evra) je, kao deo vodećeg slovenačkog koncerna Gorenje (čija je prodaja u 2012. iznosila 1,2 milijarde evra), zasebna poslovna jedinica specijalizovana za upravljanje zbrinjavanjem otpada na celokupnoj teritoriji zemalja bivše Jugoslavije.

Jedinstvene karakteristike preduzeća

Željan da proširi svoje tržište, EVG je prepoznao područje bivše Jugoslavije kao područje od posebnog interesa.
EVG će ući u Joint Venture (zajedničko ulaganje) s ciljem repliciranja svog uspešnog modela reciklaže koji koristi u Nemačkoj i koji nastoji da primeni u jugoistočnoj Evropi.
JV-ov drugi partner ima sedište u Sloveniji. Gorenje Surovina sa sobom donosi značajno regionalno iskustvo, "ključ za tržište” i opsežno znanje o sektoru upravljanja otpadom.

Investitor

Gorenje Surovina i EVG u obliku zajedničkog ulaganja.

Transakcija

U februaru 2013. godine IMAP kancelarija u Sloveniji i IMAP M&A Consultants AG u Njemačkoj savetuju EVG da se udruže u zajedničko ulaganje s Gorenje Surovinom u Sloveniji. JV ima za cilj da postane vodeće preduzeće u području foto-hemijskog recikliranja u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Dugoročni interes Gorenje Surovine je da ojača svoju poziciju kao vodećeg preduzeća u području ekologije i recikliranja otpada (ukupno upravljanje otpadom) u regiji zemalja bivše Jugoslavije. Osim sposobnosti da proširi svoj ukupni koncept upravljanja otpadom uvođenjem novih praksi, JV sa sobom donosi dodatni doseg u recikliranju i novi skup praksi koji se uklapaju u brzorastući sektor.