Savetovanje vlasnika u procesu prodaje preduzeća

Materijali, hemikalije i rudarstvo

RPC GROUP PLC

Vodeći dobavljač krute plastične ambalaže United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Preuzeo većinski udeo u poslovanju

Helioplast doo

Vodeći proizvođač kute plastične ambalaže u jugoistočnoj Evropi Bosnia and Herzegovina

Savetovanje vlasnika preduzeća Helioplast d.o.o. u procesu prodaje većinskog udela u RPC Grupi plc. iz Ujedinjenog Kraljevstva

Pregled

Helioplast je najveći proizvođač krute plastične ambalaže u Bosni i Hercegovini i jedan od najvećih u regiji Balkana. Preduzeće je ostvarilo godišnju prodaju od oko 8 miliona evra (16 miliona KM). Preduzeće nudi širok raspon krutih plastičnih ambalaža, uglavnom za industriju mlečnih proizvoda i sladoleda, kao i druge grane prehrambene industrije i industrije boja. Preduzeće pokriva celu regiju Balkana i postiže značajnu prodaju u drugim evropskim zemljama poput Austrije i Italije. Preduzeće proizvodi kalupe za krute plastične ambalaže u vlastitoj alatnici.

Jedinstvene karakteristike preduzeća

- Helioplast je preduzeće koje ima kvalitetan menadžment, u porodičnom je vlasništvu, ima snažan tržišni položaj na području Balkana i dobro obučenu radnu snagu.

- RPC-ijeva akvizicija Helioplasta predstavlja prvu transakciju u kojoj preduzeće koje je izlistano na London Stock Exchange kupuje preduzeće iz Bosne i Hercegovine.

Investitor

RPC, proizvođač krute plastične ambalaže iz Ujedinjenog Kraljevstva je drugi najveći proizvođač krute plastične ambalaže u Europi, s proizvodnim pogonima u više od 10 evropskih zemalja i konsolidovanim godišnjim prometom od preko 1 milijarde funti.

Transakcija

Preuzimanjem Helioplasta, RPC je osigurao ulazak na tržište Bosne i Hercegovine i ojačao svoju prodajnu i proizvodnu poziciju u jugoistočnoj Evropi.