Savetovanje u procesu prodaje preduzeća

Hrana i piće

AS Group

Vodeći proizvođač prehrambenih proizvoda i pića Bosnia and Herzegovina

Preuzeo većinski udeo poslovnih operacija

Klas dd

Vodeći proizvođač pekarskih proizvoda u Bosni Bosnia and Herzegovina

Klas

Pregled

Klas d.d. je tržišni lider u pekarskoj industriji u Bosni i Hercegovini i jedno od najvećih preduzeća u jugoistočnoj Europi. Preduzeće poseduje dve fabrike za masovnu proizvodnju pekarskih proizvoda koje se nalaze u Sarajevu i Mostaru. Preduzeće se sastoji od četiri proizvodne jedinice: proizvodnja brašna, pekare, proizvodnja testenine i proizvodnja slatkiša. U 2013. godini poduzeće je ostvarilo prodaju od oko 40 miliona evra.

Jedinstvene karakteristike poduzeća

- Vodeći položaj u pekarskoj industriji u Bosni i Hercegovini.

- Vrlo jaka tradicija imena koju slede decenije tradicije.

- Rasprostranjena distribucija preko distributivnih centara u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini uključujući i potpuno automatizovana moderna skladišta sa 11.500 paleta.

Investitor

AS Jelah je bosansko-hercegovački mešoviti konglomerat sa snažnim fokusom na proizvodnju i distribuciju prehrambenih proizvoda i pića. Uz ovu integraciju Jelah će postići kombinovani promet od oko 100 miliona evra godišnje, što ga čini daleko najvećim preduzećem koje posluje u industriji hrane i pića u Bosni i Hercegovini. Sinergija stvorena spajanjem dve operacije svakako će biti od koristi za ceo lanac vrednosti u lokalnoj industriji kao i celokupnu bosansko-hercegovačku privredu.

Transakcija

IMAP je savetovao Sarajevsku pivaru o prodaji kontrolnog dela u Klas Grupi. Zatim je napravio službenu ponudu za preostale deoničare, čime je AS Jelah uspeo da stekne više od 90% učešća u Klas Grupi.

 

See case study >

U svom sam se poslu susreo s mnogim konsultanatima. Jedna od ključnih briga koje imam u poslovanju sa savetnicima je da ti ljudi mogu da pobegnu od problema u bilo kojem trenutku, dok napušteni vlasnik mora da se nosi sa teškom situacijom.

Od kako sam počeo da radim sa IMAP-om, otkrio sam preduzeće s vrlo različitim skupom vrednosti. Visoko obučeni, predani, podstaknuti isporukom rezultata i spremni da ulože dodatni napor kako bi napravili pravu razliku na terenu.

IMAP mi je pomogao da izađem iz dve investicije, da povećam kapital u još tri preduzeća, pružio mi je strogu strukturu i mrežu nekih od najboljih menadžera u regiji i ojačao moje poslovanje na nivou grupe. Iskreno verujem da IMAP nudi vrstu usluge koju treba da uzme u obzir svaki preduzetnik u regiji. Energiju i veštine kojima raspolažu nemoguće je pronaći u svakom preduzeću. Stoga zaista verujem da je doprinos koji čine za privredu regije od izuzetnog značaja.

Mujo Selimović