Savetovanje vlasnika u procesu prodaje preduzeća

Industrijska proizvodnja

Serendipity Innovations AB

Private Equity fond koji investira u preduzeća koja nude tehničke usluge Sweden

Preuzeo 70% preduzeća

Metus d.o.o.

Preduzeće koje nudi usluge instalacije, modernizacije i popravka liftova Croatia

Savetovanje vlasnika preduzeća Metus d.o.o. u procesu prodaje

Pregled


Metus d.o.o, osnovan je 2005. godine sa sedištem u Zagrebu, Hrvatska. Preduzeće se bavi instalacijom, modernizacijom i popravkom liftova i pokretnih stepenica. Osim toga, preduzeće obavlja usluge servisa i održavanja.

Zaposleni u preduzeća angažovani su na projektima širom sveta koji pokrivaju tržišta Nemačke, Austrije, Belgije, Meksika, Švedske i dr. U 2014. godini preduzeće je ostvarilo prihod od 9,1 miliona evra i zapošljavalo je 185 ljudi u proseku.Jedinstvene karakteristike preduzeća


Metus d.o.o. je evropski lider u pružanju usluga instalacije liftova velikim preduzećima.
Preduzeće zadovoljava najviše tehničke i sigurnosne standarde u svojoj branši.
Ključni zaposlini u preduzeću imaju više od 25 godina iskustva u industriji.


Investitor


Inovacije AB je "kuća tehnologije i dom preduzetnika" s temeljnim kompetencijama u inovacionim procesima i korporativnom razvoju. Njihovi poslovi obuhvataju "Venture Management“, tehničke i korporativne usluge, zasnovane na znanju koje proizilazi iz razvoja  preduzeća, inovacija i tehničke kompetentnosti.Transakcija


IMAP je bio ekskluzivni savetnik vlasnicima preduzeća Metus d.o.o. u prodaji 70% učešća u preduzeću Serendipity Inovacije AB.

Stručnjaci koji su radili na transakciji