Savetovanje u procesu prodaje preduzeća

Poslovne usluge

Mondo Inc.

Medijska kuća Serbia

Preuzeo 100% poslovnih operacija

TVC Hungary Kft (KLASIK TV)

Kablovski TV kanal Hungary

Savetovao kablovski TV kanal KLASIK TV u prodaji tehnološkom preduzeću Mondo

IMAP je savetovao kablovski TV kanal KLASIK TV u prodaji tehnološkom preduzeću, Mondo Inc.

 

KLASIK TV je kablovski TV kanal specijalizovan za distribuciju klasičnih jugoslovenskih filmova i serija. Kanal je operativan od 2010. godine i pokriva sve zemlje bivše Jugoslavije, kao i nekoliko ostalih zemalja s jakom dijasporom.

 

Sa sedištem u Beogradu, Srbija, Mondo Inc. je regionalno tehnološko preduzeće i deo grupe Wireless Media Group. S ovom transakcijom, Mondo je postao stopostotni vlasnik kanala KLASIK TV.

 

Tim IMAP-a Jugoistočna Europa, na čelu s Jurgisom Oniunasom, bio je ekskluzivni finansijski savetnik KLASIK TV-a tokom procesa prodaje. Uslovi transakcije nisu otkriveni.

Stručnjaci koji su radili na transakciji