SAVETOVANJE U PROCESU PRODAJE PREDUZEĆA

Hrana i piće

BLBH Invest GmbH

Porodično preduzeće Austria

Preuzeo 100% poslovnih operacija

Bos-Agro Food d.o.o.

Vodeći distributer bobičastog voća Bosnia and Herzegovina

Savetovao švedsko preduzeće Nordic Food Group AB u prodaji ogranka Bos-Agro Food d.o.o. austrijskom BLBH Invest GmbH

Pregled

Bos-Agro Food vodeći je distributer kultivisanih i šumskih malina i ostalog bobičastog voća u Bosni i Hercegovini. Proizvodi preduzeća gotovo se isključivo distribuiraju na tržištima skandinavskih zemalja.

 

Preduzeće poseduje i upravlja sa četiri najsavremenija objekta za zamrzavanje i skladištenje sa ukupno 130 zaposlenih. Objekti se nalaze u najvećoj voćarskoj regiji u Bosni i Hercegovini, sa ukupnim kapacitetom skladištenja od 5.120 tona. Celokupni lanac vrednosti, uključujući nabavku, preradu i distribuciju u potpunosti je integrisan i sertifikovan u skladu s najvišim evropskim standardima.

Investitor

BLBH Invest GmbH porodično je preduzeće sa sedištem u Beču, Austrija, fokusirano na ulaganja u mala i srednje velika preduzeća s visokim potencijalom rasta u jugoistočnoj Evropi i zemljama DACH regije.

Transakcija

IMAP je bio ekskluzivni savetnik vlasnika Bos-Agro Food d.o.o. u prodaji 100,00% udela preduzeću BLBH Invest GmbH. Ovom akvizicijom BLBH Invest osigurao je ulazak na tržište skandinavskih zemalja.

Stručnjaci koji su radili na transakciji