Transakcije

Филтер

Automobilska industrija

Tokić d.o.o.

Preuzeo 100% poslovnih operacija

Bartog d.o.o.

Hrana i piće

BLBH Invest GmbH

Preuzeo 100% poslovnih operacija

Bos-Agro Food d.o.o.

Automobilska industrija

SAG/Autonet Group

Preuzeo većinski udeo u preduzeću

Wagen International d.o.o.

Poslovne usluge

Mondo Inc.

Preuzeo 100% poslovnih operacija

TVC Hungary Kft (KLASIK TV)

Automobilska industrija

Rhiag S.p.A., član LKQ Corporation

Preuzeo 100% poslovnih operacija

Sim Impex d.o.o.

Transport i logistika

Arriva plc

Preuzela većinski udeo u preduzeću

Autotrans d.d.

Nekretnine

Al-Shiddi Group

Potpisao franšizni ugovor

Swissotel

Nekretnine

Magros - Veletrgovina d.d.

Obezbedio refinansiranje kredita s pravom prvenstva

Unicredit Banka

Transport i logistika

Adventura Prevozi d.o.o.

Preuzeo 97.31% udela

Avrigo d.o.o.

Hrana i piće

AS Group

Preuzeo većinski udeo poslovnih operacija

Vegafruit d.o.o.

Industrijska proizvodnja

Serendipity Innovations AB

Preuzeo 70% preduzeća

Metus d.o.o.

Materijali, hemikalije i rudarstvo

RPC GROUP PLC

Preuzeo većinski udeo u poslovanju

Helioplast doo

Industrijska proizvodnja

KJK Capital OY

Preuzeo većinski udeo u poslovanju

Iskra ISD

Hrana i piće

AS Group

Preuzeo većinski udeo poslovnih operacija

Klas dd

Industrijska proizvodnja

Wolf-Heiztechnik Gmbh

Preuzeo 100% poslovnih operacija

Pro-klima d.o.o.

Poslovne usluge

Newton Media a.s.

Preuzeo 51,49% udela u

MCA Grupa d.o.o.

Građevinski proizvodi i usluge

Prosperus FGS

Preuzeo 26,5% udela – povećanje kapitala

Vodoskok d.d. & Heplast - pipe d.o.o.

Potrošnja i maloprodaja

Atlantic Trade d.o.o.

Preuzeo 100% udela u preduzeću i distribuciju Unilever proizvoda na području Slovenije i Hrvatske

Prodis d.o.o.

Nekretnine

Sberbank B&H

Obezbedio instrumente kreditiranja

SEIC Hospitality LLC

Potrošnja i maloprodaja

Privatni investitor

Preuzeo većinsku kontrolu nad poslovanjem

Ghetaldus d.o.o.

Poslovne usluge

Securitas AB

Preuzeo 65% preduzeća

Tehnomobil d.o.o.

Industrijska proizvodnja

International Finance Corporation (IFC)

Osigurao financiranje za proširenje

Bekto Precisa d.o.o.

Materijali, hemikalije i rudarstvo

EVG

Osnovao Joint Venture

Gorenje Surovina

Poslovne usluge

Securitas AB

Preuzeo 100% preduzeća

Sigurnost Buzov doo

Industrijska proizvodnja

Skupina domaćih banaka

Osigurao refinansiranje i novu kreditnu liniju

Bekto Precisa d.o.o.

Potrošnja i maloprodaja

Alca Zagreb d.o.o.

Preuzela 100% poslovanja

Tardi d.o.o.

Poslovne usluge

Securitas AB

Preuzeo 85% udela u preduzeću

Protect d.o.o.

Materijali, hemikalije i rudarstvo

Beohemija

Preuzeo većinski udeo u preduzeću

Dita